Dokumenty kierowcy

Przepisy europejskiego prawa drogowego, obligują kierowców zawodowych do posiadania kilku dokumentów. W razie kontroli, kierowca zawodowy musi mieć przy sobie dokument poświadczający uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi lub służącymi do przewozu osób. Oprócz tego, w pojeździe musi znajdować się dowód rejestracyjny pojazdu i dokument poświadczający posiadanie przez kierowcę ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Kierowca musi również dysponować dokumentem, poświadczającym, że dany pojazd dopuszczony jest do ruchu, a więc posiada aktualne badania techniczne. Osoby zawodowo trudniące się prowadzeniem różnych pojazdów muszą legitymować się dodatkowymi uprawnieniami i kwalifikacjami. Kierowcy ci muszą mieć przy sobie dokumenty dotyczące samego pojazdu, czasu pracy i przewożonego ładunku. Jeśli w przypadku kontroli, kierowca zawodowy nie będzie mógł okazać któregoś z dokumentów, on i firma, w której pracuje poniosą karę finansową. Kierowcy zawodowi muszą wozić przy sobie wypis z licencji i kartę opłat za korzystanie z dróg krajowych. Bardzo ważnym dokumentem każdego zawodowego szofera jest karta kierowcy. Jest to elektroniczna karta, która po włożeniu do tachografu cyfrowego, pokazuje wszelkie dane o pracy kierowcy. Na karcie tej zapisuje się dosłownie wszystko. Jedno spojrzenie kontrolera ruchu wystarczy, by stwierdzić czy dany kierowca jeździ zgodnie z przepisami czy też nie. Na karcie kierowcy zapisuje się czas i przebieg jazdy, postoje, wypoczynki i przerwy. Policjant może również sprawdzić z jaką prędkością dany pojazd poruszał się na całej trasie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *