Kategoria: Transport

Dokumenty kierowcy

Przepisy europejskiego prawa drogowego, obligują kierowców zawodowych do posiadania kilku dokumentów. W razie kontroli, kierowca zawodowy musi mieć przy sobie dokument poświadczający uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi lub służącymi do przewozu osób. Oprócz tego, w pojeździe musi znajdować się dowód rejestracyjny pojazdu i dokument poświadczający posiadanie przez kierowcę ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Kierowca musi również dysponować dokumentem, poświadczającym, że dany pojazd dopuszczony jest do ruchu, a więc posiada aktualne badania techniczne. Osoby zawodowo trudniące się prowadzeniem różnych pojazdów muszą legitymować się dodatkowymi uprawnieniami i kwalifikacjami. Kierowcy ci muszą mieć przy sobie dokumenty dotyczące samego pojazdu, czasu pracy i przewożonego ładunku. Jeśli w przypadku kontroli, kierowca zawodowy nie będzie mógł okazać któregoś z dokumentów, on i firma, w której pracuje poniosą karę finansową. Kierowcy zawodowi muszą wozić przy sobie wypis z licencji i kartę opłat za korzystanie z dróg krajowych. Bardzo ważnym dokumentem każdego zawodowego szofera jest karta kierowcy. Jest to elektroniczna karta, która po włożeniu do tachografu cyfrowego, pokazuje wszelkie dane o pracy kierowcy. Na karcie tej zapisuje się dosłownie wszystko. Jedno spojrzenie kontrolera ruchu wystarczy, by stwierdzić czy dany kierowca jeździ zgodnie z przepisami czy też nie. Na karcie kierowcy zapisuje się czas i przebieg jazdy, postoje, wypoczynki i przerwy. Policjant może również sprawdzić z jaką prędkością dany pojazd poruszał się na całej trasie.

Jak odebrać tygodniowy odpoczynek?

Praca jako zawodowy kierowca do najlżejszych, najprzyjemniejszych i najłatwiejszych nie należy. Przekonanie o tym, że tak właśnie jest mogą mieć tylko ci, którzy za kółkiem spędzają niewiele czasu. Wielogodzinne prowadzenie samochodu rodzi wiele problemów. Zawodowy kierowca przebywa wiele godzin sam i w ciasnej przestrzeni. Zmuszony jest do ciągłego przebywania w tej samej pozycji. Bardzo męczące i stresujące jest wielogodzinne koncentrowanie na tym, co dzieje się na drodze. Kierowca zawodowy musi przez wiele godzin podtrzymywać umiejętność natychmiastowej reakcji na zdarzenia drogowe. Praca kierowców zatrudnionych w transporcie jest regulowana w szczególny sposób. Jest to trudne, gdyż pozostając w trasie, kierowca przewożący jakieś towary nie może przerywać pracy po każdych ośmiu godzinach. Wszystkim kierowcom zawodowym przysługuje tak zwany tygodniowy odpoczynek. Pod pojęciem tym należy rozumieć tygodniowy czas, który kierowca ma tylko do własnej dyspozycji. Istnieją dwa rodzaje tygodniowego odpoczynku. Pierwszy, to regularny tygodniowy okres odpoczynku; drugi, to skrócony tygodniowy okres odpoczynku. Pierwszy trwa minimum 45 godzin; drugi, to minimum 24 kolejne godziny. Inaczej mówiąc, w czasie dwóch kolejnych tygodni, szofer zawodowy musi wykorzystać dwa regularne okresy odpoczynku, jeden regularny okres odpoczynku i skrócony okres odpoczynku. Według polskiego prawa, tygodniowy okres odpoczynku musi zacząć się najpóźniej po ukończeniu sześciu okresów, z których każdy trwa po 24 godziny.

Prawo jazdy na ciężarówkę

Coraz więcej młodych osób decyduje się na pracę polegającą na prowadzeniu dużej ciężarówki. Niegdyś byli to tylko kierowcy, dziś coraz częściej są to kierowczynie. Kobiety nie gorzej od mężczyzn prowadzą duże i ciężkie samochody. Aby móc to robić, trzeba nabyć odpowiednie uprawnienia. Prawo jazdy na ciężarówkę to kategoria C. Przed nią trzeba mieć oczywiście prawo jazdy kategorii B. Read more …

Prawo jazdy na ciężarówkę

Teoretycznie rzecz biorąc, praca kierowcy ciężarówki trudna nie jest. Wychodzi się z domu, wsiada do samochodu, podjeżdża pod bazę, czeka na załadunek, rusza, dojeżdża na miejsce, czeka na rozładunek i praca skończona. Niby proste, a jednak nie do końca. Problem bowiem polega na tym, że duże ciężarówki rzadko kiedy mają do pokonania małe odległości, na których przebycie wystarczy kilka godzin. Read more …